For at blive medlem skal du tilmelde dig og betale for klubkontingentet (Kontingent 1). Det opkræves halvårligt og er en forudsætning for at du kan tilmelde dig ridehold m.v.
 
Inden du melder dig på et hold skal du have aftalt dette med vores rideskolekoordinator Anne (tlf 53585839).
Det er for at sikre, at vi har en hest/pony, som passer til dig, samt at niveauet af undervisningen også passer.
Du kan aftale en gratis prøvetime inden du melder dig ind.
Herefter skal du selv melde dig til holdet under holdtilmelding og gennemføre betaling. Hvis du melder dig ind efter den 15. i en måned betaler du kun halv pris for den første måned.
Kvittering for betaling medbringes ved første ridetime.
Opkrævning foretages herefter automatisk hver måned forud.
Der henvises iøvrigt til menuen "Betingelser" i venstre side for nærmere oplysninger om onlinebetaling.
 
En holdtime varer 45 minutter og du skal sørge for at komme i god tid, så du kan nå at strigle og sadle op, hvis hesten ikke har gået forinden.
 
Rideskolen følger skolernes ferier og fridage. Det betyder at der i nogle måneder er færre ridetimer end i andre - men dette er indregnet i betalingen så man betaler det samme i alle måneder.
 
Du skal have ridehjelm på når du rider og færdes i stalden. Nybegyndere kan låne både hjelm og ridevest af klubben.
Du bør desuden anvende fortøj med hæl, som sikrer at foden ikke skrider gennem bøjlen.
Ved springning skal der altid bæres ridevest.
 
Du skal selv sørge for at have en fritids ulykkesforsikring, som dækker ridning.
 
De mindste ryttere kan have brug for en hjælper/trækker. Vi opfordrer forældrene til selv at gøre dette, men I kan også aftale med en af de større piger at de hjælper. Spørg træneren eller se efter opslag på opslagstavlen i stalden eller det lille ridehus.
 
Du kan ride på rideskolens ponyer/heste, men du kan også selv medbringe hest eller pony.
Hvis du rider på din egen hest/pony skal der også betales for et "facilitetskort", som giver adgang til at anvende ridehuse, ridebaner, opsadling i stalden og vask i vandspiltov.
 
Udmeldelse eller afmeldelse af holdridning skal meddeles skriftligt - helst som mail til klubbens mailadresse. Husk der er en måneds opsigelsesvarsel.
 
Enetimer kan aftales med vores instruktører, som efterfølgende sørger for at der foretages opkrævning.
Enetimer betales månedsvist bagud, medens holdundervisning er månedsvist forud.
 
Ryttere over 25 år, som gerne vil stille op til konkurrencer for Broholm Rideklub, kan tegne et stævnemedlemskab, som ikke giver ret til at anvende klubbens faciliteter.